Thory Bernhards
12 oktober 1920 — 6 maj 2014

 

Välkommen till sångerskan Thory Bernhards' sida!
 

Sidorna uppdaterade 2016-07-26.

Minns Thory Bernhards i högform med hjälp av hennes medverkan i TV-program vilka kan ses i sin helhet (inom Sverige)!

Nu finns Thory Bernhards' två första inspelningar digitalt återutgivna på "Så Började Det"!
 


Innehåll:


Genom att klicka på rubriken "Thory Bernhards" på varje sida kommer du tillbaka till den här sidan.

 

Länkar:


 

Denna sammanställning av data © Simon Niklasson. Enskilda uppgifter får fritt hämtas ur denna sammanställning, men den får inte distribueras i sin helhet utan särskilt medgivande.
Alla bilder © sina respektive ägare. Bilderna får inte användas utan särskilt medgivande.